Liên hệ
4331 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hcm
(+84)0374747776 / 0372927776
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com:443
Bạn ở đây: Trang chủ > Tóm tắt công ty

 

   Công ty TNHH kim loại Long Thành Hà Bắc đăng ký tại Bắc Kinh Trung Quốc,là một công ty chuyên môn kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm lưới thép kim loại,lưới thép tấm và lưới thép khác,đặt biệt là sản phẩm như lưới inox,lưới thép hàn,lưới thép tấm,lưới thép dập đã hình thành quy mô tự sản xuất và tự xuất khẩu

     Công ty kim loại Long Thịnh Hà Bắc lấy phương trân kinh doanh  :thương mại và lưới thép là chủ,sản xuất và khác là phụ,đã hình thành một nhà lãnh đạo thương mại xuất khẩu,thể hệ kinh doanh của gia công sản xuất,trên cơ sở cày sâu sản phẩm gia công lưới thép,từng bước mở rộng sản phẩm kim loại hơn.

   Công ty TNHH kim loại Long Thịnh Hà Bắc để "Đoàn Kết,Tiến Bộ,Ổn Định"như ý tưởng cốt lõi."Đoàn Kết"là cơ sở tiến bộ của chúng tôi, "Tiến Bộ" là thái độ vĩnh cửu của chúng tôi,"Ổn Định"là khái niệm giữ vững của chúng tôi.chúng tôi mong muốn  chiến thắng hợp tác với tất cả tầng lớp xã hội,phát triển lâu dài.

       Ý tưởng kinh doanh: Đoàn Kết,Tiến Bộ,Ổn Định

       Chính sách kinh doanh:  Thương mại và lưới thép là chính,sản xuất và khác là phụ

    

TOP