Liên hệ
4331 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hcm
(+84)0374747776 / 0372927776
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com:443
Bạn ở đây: Trang chủ > kết cấu tổ chức

              Công ty TNHH kim loại Long Thịnh Hà Bắc chủ yếu kinh doanh sản phẩm xuất khẩu về lưới kim loại,lưới inox,lưới thép hàn,lưới tấm chiếu,lưới HàLan,vv..công ty ủng hộ quản lý tinh giản hóa,hiện có mô hình sản xuất,kinh doanh và thương mại làm việc,mà bộ phận kinh doanh theo hình thức khác nhau lại bao gồm mô hinh trực tuyến và ngoại tuyến.
Tổng giám đốc


Cơ sở sản xuất
Công ty kinh doanh Một
Bộ phận bán 
Bộ phận 
(An Bình)
(Việt Nam)
hàng trên mạng
thương mạiCơ sở sản xuất
Công ty kinh doanh Hai
Bộ phận bán 
Bộ phận 
(Việt Nam)
(Việt Nam)
hàng triển lãm
kế toán

Công ty kinh doanh Ba


Bộ phận


(Indon)


 nhân sự

Công ty kinh doanh Tư

(Indon)
Công ty kinh doanh Năm

(Malay)       Chính sách kinh doanh: thương mại và lưới thép là chính,sản xuất và khác là phụ

TOP