Liên hệ
越南
00841669766247
service01@loonginc.com
vi.loonginc.com

vít bấm tường,vít bấm tôn,vit cắt đuôi

干壁钉,又叫墙板钉。用于石膏板与木龙骨和石膏板与轻钢龙骨的连接。
市场上一般以黑色的为多,即黑色磷化,即磷黑。蓝白色的也有,即兰锌。

Chi Tiết

Vít bấm tường lại gọi đinh bấm tường,để liên kết thạch cao và gỗ hoặc liên kết thạch cao và tôn

trên thị trường bình thường là màu đen nhiều hơn,,cũng có màu xanh trắng.

Vít bấm tường đã mạ kẽm

Vít bấm tường màu đen,bảy màu,màu xanh trắng


Vít cắt đuôi của inox(bình thường sử dụng trong hảng rào sắt ngoại trời hoặc những phụ kiện kết cấu )

Đoán bạn thích