Liên hệ
越南
00841669766247
service01@loonginc.com
vi.loonginc.com

Lưới dây inox

Lưới dệt bằng dây inox ,cách dệt có  bằng phẳng và nghiên,số lượng mục tối đa có thể đạt 2800 mục,sử dụng rộng rãi trong môi trường có axit và trường hợp lọc có độ chính xác cao

Chi Tiết

Chất liệu  : Sử dụng dây inox tốt dệt làm

Đoán bạn thích