Liên hệ
41k, đường 2C, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp HCM
028 3636 0346 / 01696031723
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com

Hồi chờ triển lãm lưới thép quốc tế An Bình thứ mười sáu

   Thời gian trước và sau mỗi tết trung thu,là hồi chờ đền thờ của huyện An Bình,nơi địa phương cũng gọi là "ra khỏi đền thờ".Trong thời gian đó là náo nhiệt nhất của cả thành phố huyện và các thương lái đều tập chung chỗ đó,có các nhà biểu diễn xiếc,múa,kịch đến từ nơi khắp cả đất nước,ở thời đại thông tin giao thông còn kém phát triển,thời gian đó là vui nhất trong năm của nhân dân .

    Hồi chờ triển lãm lưới thép được tổ chức trong thời gian của hồi chờ đền thờ,theo thời gian phát triển,hồi chờ đền thờ ngày càng yếu mà hồi chờ triển lãm ngày càng ảnh hưởng tăng mạnh,đến năm 2016 đã được tổ chức  mười lăm phiên họp,các nhà thương lái tham gia từ trên cả thế giới.

 

TOP