Liên hệ
41k, đường 2C, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp HCM
028 3636 0346 / 01696031723
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com

Cách phát triển khách hàng của lưới thép

         Phát triển khách hàng là một vấn đề quan tâm nhất đối với  các doanh nghiệp lưới thép xuất khẩu .Nhưng đó là một ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp thương mại nước ngoài, không có khách hàng thì tất cả đều không có. Công ty TNHH kim loại Long Thịnh Hà Bắc,là một xi nghiệp chuyên kinh doanh xuất khẩu lưới dây inox,lưới hàn,lưới lục giác,đối với vấn đề  phát triển và duy trì khách hàng,sự trao đổi, tổng kết các điểm sau đây.

  1. Bề rộng của phát triển khách hàng

    Bề rộng của sự phát triển  khách hàng thì là phát triển thêm khách hàng, không phân biệt khách hàng lớn và khách hàng nhỏ, khách hàng cang nhiều thì càng tốt , đây là theo đuổi chung của từng doanh nghiệp, kết hợp với thực tế của chúng tôi, công ty TNHH kim loại Long Thịnh Hà Bắc thấy phát triển khách hàng chủ yếu là có hai điểm sau đây : một, nhân viên bán hàng trực tiếp đi liên lạc , điều này là rất thô sơ nhưng rất hiệu quả, chúng tôi tin rằng chúng ta phải ở nơi đầu tiên, không có vấn đề như thế nào thay đổi điều này mãi mãi. Thứ hai, thông qua mạng Internet tìm kiếm một trang web khách hàng các sản phẩm lưới thép, thường là những khách hàng là khách hàng tiềm năng của chúng tôi, sau đó liên hệ. Thứ ba, thông qua một số các cuộc triển lãm, hội nghị tập hợp công nghiệp, tìm kiếm khách hàng tiềm năng . Mọi người đều trọng tâm khác nhau, nên tìm ra điểm mạnh của họ theo cách riêng của họ.

2. Độ sâu của phát triển khách hàng

    Độ sâu của phát triển khách hàng, thì là việc duy trì khách hàng hiện tại và khai tháckhách hàng của lưới thép. Nó cũng có hai điểm cần lưu ý, lần đầu tiên, thường xuyên thăm khách hàng của mình để theo dõi các sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thực sự của họ, để cung cấp các sản phẩm phù hợp để đáp ứng. Một số khách hàng như không gỉ lưới thép  rất đòi hỏi, chúng tôi thấy rằng sau khi theo dõi, A là lưới thép không gỉ cắt nhỏ lại bán ra, sau đó chúng tôi trực tiếp hỏi có bán miếng của mình, và làm nhiều hơn yêu cầu chất lượng cao, sau một vài thử nghiệm một sự đồng ý, hai bên đã tăng lợi nhuận và đạt được chiến thắng. Thứ hai, mở rộng phạm vi sản phẩm đến khách hàng hiện tại. Ví dụ, khách hàng B là một trong những khách hàng cũ của chúng tôi, chúng tôi đã cho anh ta cung cấp dây thép gai, vì thường đến thăm , khách hàng B chủ yếu liên quan đến các khía cạnh bảo vệ ứng dụng, do đó, chúng tôi giới thiệu họ với các lưới thép, Mạng Hà Lan, mở rộng nghiệp vụ của mình cũng tăng lượng bán của chúng tôi.

      Số lượng khách hàng là sự theo đuổi của bề rộng, chiều sâu là chất lượng theo đuổi của khách hàng, tiếp xúc ban đầu của khách hàng với chiều rộng, chiều sâu, và cơ sở khách hàng cụng phát triển, cả hai đều là hai mặt của cùng một, bổ sung cho nhau.

  

TOP