Liên hệ
41k, đường 2C, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp HCM
028 3636 0346 / 01696031723
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com

lưới lục giác ứng dụng để bảo vệ bờ dốc con sông

lưới lục giác sử dung  để bảo vệ bờ dốc trồng rừng, cũng có thể được chế biến thành một rọ đá (rọ đá) sự dung trong bảo vệ  bờ sông, dốc bảo vệ, xây dựng các đập nước và các nơi khác

Mô tả

   Lưới lục giác sử dung  để bảo vệ bờ dốc trồng rừng, cũng có thể được chế biến thành một rọ đá (rọ đá) sự dung trong bảo vệ  bờ sông, dốc bảo vệ, xây dựng các đập nước và các nơi khác.

CCông ty chúng tôi có thể đặt hàng gia công sản phẩm này.

TOP