Liên hệ
41k, đường 2C, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp HCM
028 3636 0346 / 01696031723
longthinhviet@gmail.com
vi.loonginc.com

dự án ứng dụng bảo vệ của lưới tấm thép nặng

lưới tấm thép nặng vững chắc và đẹp,hàn thành làm hàng rào bảo vệ,sử dung bảo vệ trong khu chung cư, đường cao tốc.

Mô tả

    Lưới tấm thép nặng vững chắc và đẹp,hàn thành làm hàng rào bảo vệ,sử dung bảo vệ trong khu chung cư, đường cao tốc.đồng thời lưới tấm thép cũng có chức năng chống chói mắt,sử dung rộng rãi trong làn đường cách lý chống chói của đường cao tốc.

TOP